Lekarz weterynarii, założycielka gabinetu - Interna , Dermatologia, Radiologia

Brief info

Ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie w 2009r. Od tej pory w sposób ciągły podnosi swoja wiedze i kwalifikacje poprzez kursy specjalizacyjne, sympozja, konferencje naukowe, zapoznając się z nowymi metodami leczenia i profilaktyki. Od 2011 prowadziła gabinet weterynaryjny w Białymstoku, rodzinne zmiany spowodowały przeniesienie działalnosci do Warszawy i otwarcie przychodni w Warszawie w 2015r.

W 2016 roku podjęła studia specjalizacyjne z zakresu RADIOLOGII WETERYNARYJNEJ uzyskując we wrześniu 2019r. tytuł SPECJALISTY RADIOLOGA WETERYNARYJNEGO.

Widząc ogromną potrzebę wśród pacjentów od 3 lat interesuje się i bardzo intensywnie rozwija w dziedzinie DERMATOLOGII I CYTOLOGII uczestniczac w licznych kursach w kraju m.in Dermawet w Warszawie, u dr Doroty Pomorskiej Akademia Dermatologii w Lublinie, Cytologii w Dermawet, Cytologii dr Pawła Klimiuka, oraz cyklu szkolen dermatologicznych w zakresie Cytologii u dr Doroty Pomorskiej takze w zakresie testów śródskórnych.

W roku 2023 rozpoczela 6 częsciowy kurs w zakresie dermatologii ESAVS ( European School of Advanced Veterinary Studies) co pozwala uzyskiwać najnowszą najbardziej aktualna wiedzę na świecie.

© 2021 Centrum Zdrowia Pupila