Lekarz weterynarii - USG

Brief info

Ukończyłam Wydział Medycyny Weterynaryjnej w 2016 roku. Od 5 roku studiów rozpoczęłam naukę ultrasonografii jeżdżąc na liczne seminaria i kursy, a także jako wolny słuchacz wielokrotnie bywałam w Pracowni Diagnostyki Obrazowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Po otrzymaniu dyplomu ukończyłam staż w jednej z Warszawskich lecznic, gdzie miałam również możliwość szlifowania swoich umiejętności ultrasonograficznych. Naukę USG uzupełniałam także poprzez uczestnictwo w badaniach ludzkich w jednym z Warszawskich szpitali. Od 2017r. rozpoczęłam samodzielną praktykę ultrasonograficzną w Warszawie, a także zajmuje się organizacją i merytoryką kursów i wykładów ultrasonograficznych organizowanych dla lekarzy weterynarii z całej Polski, gdzie zajmuje również stanowisko trenera podczas części praktycznej warsztatów. Stale uczestniczę w kursach i wyjazdach, gdzie mogę poszerzać swoją wiedzę ( m.in. w 2018r miała okazję odwiedzić Pracownię Radiologii Uniwersytetu SLU w Uppsali). Ultrasonografia stała się dla mnie nie tylko pracą, ale również pasją, dlatego podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych i pracy z pacjentami poświęcam dużo czasu. Prywatnie jestem właścicielką kotów – Antosia, Dafki i Matyldy

© 2021 Centrum Zdrowia Pupila