Lek.wet. Marzena Brzezińska

Marzena Brzezinska
Marzena Brzezinska

specjalizuje się w medycynie zwierząt egzotycznych

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie z 2009r. Swoje pierwsze kroki zawodowe stawiała w Olsztynie w Weterynaryjnym Centrum Zdrowia „LEW”, gdzie pod czujnym okiem specjalistek dr n.wet. Sylwii Lew-Kojrys i dr n.wet. Elżbiety Mikulskiej-Skupień nabyła wiedzę oraz umięjętności praktyczne w zakresie interny i chirurgii miękkiej psów i kotów. Kolejnym etapem w rozwoju była praca w Krakowie w Przychodni „Vetika”, której częścią był Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Praca ta dała jej możliwość nauki diagnostyki chorób i leczenia zwierząt egzotycznych, gryzoni i zajęczaków oraz zwierząt dzikich. W 2015 r uzyskała tytuł specjalisty chorób psów i kotów. Jest wnikliwą i dokładną internistką, stale pogłębia swoje umiejętności, uczestnicząc w licznych sympozjach i konferencjach oraz projektach badawczych.

W kręgu jej zainteresowań szczególne miejsce zajmują, diagnostyka obrazowa, kardiologia oraz choroby dróg oddechowych, którym poświęca się od ukończenia studiów zdobywając doświadczenie praktyczne i doskonaląc wiedzę teoretyczną .

W wolnym czasie rozwija swoją drugą, obok weterynarii pasję jaką jest taniec.