Konsultacje neurologiczne: Dr.n.wet. MIŁOSŁAWA KWIATKOWSKA termin ustalany telefonicznie!

11094214_897436653652041_114255872_n

Miło nam poinformować iż w naszym gabinecie będzie regularnie prowadzić konsultacje dla pacjentów z Warszawy i okolic dr. Miłosława Kwiatkowska, specjalista neurologii weterynaryjnej. Kontakt w sprawie terminów i wizyt pod numerem tel.  pani doktor  661 157 115  lub w gabinecie i pod numerem Tel. 799 109 929

OPIS OSIĄGNIĘĆ I ŻYCIORYS PANI DOKTOR MIŁOSŁAWY KWIATKOWSKIEJ

Ukończyłam studia w 2007 roku na Wydziale Medycyny weterynaryjnej w Olsztynie, 4 lata później uzyskałam stopień doktora nauk weterynaryjnych na tym samym wydziale. Pracę doktorską obroniła z zakresu neurologii weterynaryjnej (chorób rdzenia kręgowego psów) w 2011 roku. W tym czasie zdobywałam doświadczenie pracując jako lekarz w ambulatorium Katedry Chorób
Wewnętrznych oraz w Poliklinice weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego zajmując się
głownie pacjentami neurologicznymi ale i internistycznymi a także prowadząc zajęcia dla studentów
ostatnich lat studiów.

 

W roku 2008-2011 byłam współwłaścicielem lecznicy weterynaryjnej w Olsztynie. Po dwóch latach prowadzenia lecznicy, nabrałam doświadczenie w zakresie ogólnie pojętej medycyny weterynaryjnej,ale nie czułam osobistego rozwoju w zakresie neurologii weterynaryjnej. Niedosyt ten został spotęgowany przez staż (2007-2011) w Euromedic (pracownia rezonansu magnetycznego i
tomografii komputerowej) oraz współpracę przy projektach naukowych z lekarzami medycyny
człowieka o specjalizacji neurolog i neurochirurg . W miedzy czasie udział w konferencjach
zagranicznych o tematyce neurologicznej- w Camebridge, UK; Bern Szwajcaria oraz dwutygodniowy staż naukowy w Bern Szwajcaria uzmysłowiły mi „przepaść” pomiędzy wiedzą neurologiczna w medycynie człowieka i weterynaryjnej; ale również zda kam sobie sprawę jak niszową dziedziną jest neurologia weterynaryjna w Polsce.

To wszystko w 2011 roku doprowadziło mnie do decyzji zdobycia specjalistycznej wiedzy w trudnej i
niszowej dziedzinie Neurologii i Neurochirurgii weterynaryjnej. Swoja wiedze poszerzałam
przebywając na stażu (01.05.2008-30.05.2008) w USA , University of Georgia, u prof. Simona Platta (jednego z dwóch najlepszych neurologów weterynaryjnych na świecie). W trakcie stażu
wykonywałam prace badawcze retrospektywne, które zaowocowały długotrwała naukową
współpracą.

Po powrocie do Polski (Wydział medycyny weterynaryjnej, UWM Olsztyn) nie zamierzałam spocząć na
laurach i złożyłam cv oraz list motywacyjny do University of Bristol, UK przystępując do konkursu o
pozycje rezydenta na kursie specjalizacji z Neurologii i Neurochirurgii Weterynaryjnej (ECVN).
Wygrałam ten konkurs konkurując z ponad 50 lekarzami weterynarii z całego świata. Czas
spędzony w Brystolu okazał się przysłowiowym kamieniem milowym w mojej karierze. Wymaganie
postawione na mojej drodze, zakres obowiązków sprawiły, że nabrałam wiedzy i doświadczenia w
zakresie specjalistycznej diagnostyki chorób neurologicznych (badanie rezonansu magnetycznego, badanie tomografii komputerowej, elektrodiagnostyki);szczególnie dumna jestem z umiejętności przeprowadzania samodzielnie zabiegów neurochirurgii głowy t. j operacja guzów mózgu, wodogłowia, cyst; warto wspomnieć, że wcześniej wykonywania tych zabiegów nie chciał podjąć się żaden lekarz w Polsce. Przeprowadziłam również kilkadziesiąt zabiegów neurochirurgicznych rdzenia kręgowego przy chorobach takich jak choroba krążka międzykręgowego, cysty podpajęczynówkowe id.

Po zdobyciu doświadczenia zawodowego i możliwości pracy na najnowocześniejszym sprzęcie oraz ze
znakomitymi specjalistami w UK, musiałam podjąć trudną decyzję o kontynuowaniu pracy w Wielkiej
Brytanii (gdzie wszystko podane było na talerzu), lub też o powrocie do Polski, gdzie wiedziałam, że
czekać mnie będzie budowanie zaplecza neurochirurgicznego, tak abym mogła wykorzystać zdobytą
wiedzę. Postanowiłam podjąć wyzwanie i wrócić do Polski, kontynuując pracę na Wydziale Medycy
Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, gdzie uczę przedmiotów Neurologia
Weterynaryjna, Medycyna Wewnętrzna, Ultrasonografia weterynaryjna. Moja praca dydaktyczna
jest corocznie doceniana przez studentów, którzy umiejscawiają mnie w pierwszej piątce najlepszych
wykładowców. Rozpoczęłam badania naukowe do pracy habilitacyjnej z zakresu chorób mózgu u
psów.

Obecnie jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Małych Zwierząt (PSLMZ), członkiem
ECVN (European colleage of veterinary medicine) oraz RCVS (Royal colleage of veterinary surgeons).
W Pólnocnej Polsce jestem jedynym neurochirurgiem, a w Polsce jedna z dwóch osób, które
rozpoczęły specjalizacje europejską z neurologii, co czyni rynek centralno- wschodnio- północny
otwarty na moją wiedzę i usługi.

PRACA NAUKOWA I PUBLISCYSTYCZNA:

Jestem autorem ponad 20 stu publikacji naukowych, oraz publikacji drukowanych prasie
specjalistycznej przeznaczonej dla lekarzy weterynarii (Magazyn weterynaryjny, Weterynaria w
praktyce), ale także cenionych przez hodowców. Publikacje zaowocowały współpraca z wieloma
hodowcami oraz właścicielami psów rasowych, którzy poszukiwali pomocy neurologa. Lista publikacji
dołączam w załączniku.

PRACA SZKOLENIOWA:

Prowadziłam szkolenia z zakresu medycyny behawioralnej oraz chorób neurologicznych na
kongresach światowych (VEPRA-European veterinary physiotherpahy and rehabilitation
association), szkoleniach dla lekarzy weterynarii (Warsztaty z zakresu padaczki weterynaryjnej,
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych lekarzy weterynarii woj. Warmińsko-mazurskiego).

Jestem również jedynym z najmłodszych konsultantów telemedycyny (Tellvet) http://tellvet.net/,

portalu zrzeszającego specjalistów medycyny weterynaryjnej z całej Polski.